Karetní magie


.

Karetní magie (nebo karetní kouzelnictví) je odvětví kouzelnictví, při kterém kouzelníci k uskutečnění svých efektů používají hrací karty. Karetní magie se vyskytuje v řadě kouzelnických představení, jako jsou mikromagie, salonní magie nebo pouliční magie.

Hrací karty se staly mezi kouzelníky populárními v průběhu minulého století, protože se jednalo o pomůcky, které nebyly drahé, ale zato všestranné a snadno ovládnutelné. Přestože kouzelníci od té doby vytvořili a předvedli nesčetné množství karetních iluzí (někdy označované jako karetní triky nebo karetní efekty), všechny se skládají z přibližně jednoho sta základních principů, technik a manipulací.

Vznik karetní magie se datuje až do dob, kdy byly hrací karty všeobecně rozšířeny, tj. do druhé poloviny čtrnáctého století, ale její historie v tomto období je nezdokumentována. Avšak jak mnoho jiných předmětů a objektů převzali kouzelníci jako svoje pomůcky, tak i hrací karty jimi byli rychle rozšířeny po celém světě. Odvozeným uměním jsou potom karetní manipulace, při nichž se jedná o kouzelnické efekty založené pouze na zručnosti kouzelníka. Karetní triky při manipulacích jsou zaměřené i na optický vjem a tak mohou být přirovnány k žonglování.

Tomáš Krupka ©2017