Vítejte na webhostingu GK

Tento webhosting je určený pro studenty Gymnázia Karviná.

Všichni uživatelé tohoto webhostingu musí dodržovat autorský zákon!
Při používání různých zdrojů je třeba vždy respektovat autorská práva. Každá fotografie, obrázek, graf, ale i text má svého autora. Pro použití takového zdroje musíme mít ve většině případů souhlas autora. Práva k užívání díla je možno si zakoupit a nebo využívat taková díla, jejichž autor je již alespoň 70 let po smrti a autorské majetkové právo tak pozbylo platnosti.

Aktuální pozvánka