Zdravím přátelé

Vítám vás na svém webu

Dobře se bavte

Výsledky mezinárodního turnaje ve cvrnkání kuliček

1. 9. 1953 byla zahájena výuka na tehdejší Jedenáctileté střední škole v Karviné - Dolech. V dalším období škola 3krát změnila jméno (1953-1960 Jedenáctiletá střední škola, 1960-1970 Střední všeobecně vzdělávací škola, 1970-2005 Gymnázium, od 1. 1. 2006 Gymnázium, Karviná ,příspěvková organizace) a celkem působila na 4 místech (1953-1954 Karviná - Doly, 1954-1969 Karviná - Fryštát, ulice Jiráskova, 1969-1976 Karviná - Hranice, ulice Rudé armády , od roku 1976 gymnázium získalo budovu bývalé základní školy v Karviné - Novém Městě, ulice Mírová, kde působí do dnešních dnů).Právní subjektivitu škola získala 1. 1. 1992, od 1. 1. 1995 se stala příspěvkovou organizací zařazenou do sítě škol MŠMT ČR (s účinností od 1. 1. 1996). Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Moravskoslezský kraj. Velká změna v systému výuky nastala v roce 1991, kdy bylo zahájeno studium v primě tehdy ještě sedmiletého dnes už osmiletého gymnázia. Navázalo se tak na ověřené tradice prvorepublikového školství.TEMPORA MUNTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS - časy se mění a my se měníme v nich. A opravdu se v naší škole mnoho změn odehrává. Studenti mají možnost výběru z široké nabídky volitelných předmětů humanitních i přírodovědných podle svého pomaturitního zaměření studia, lépe se tak připraví k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Je už běžným standardem, že část výuky probíhá v odborných učebnách s využitím digitálních technologií.